Ova Pravila Privatnosti uređuju pitanje zaštite Vaših osobnih podataka kao i Vaše privatnosti ako tražite posao te se prijavite u našu bazu životopisa, odnosno ako se javite na oglase za posao za određena radna mjesta.

Pravila privatnosti za SMART FLEX d.o.o. – Opća pravila

1. Općenito

1.1.
Ovo su pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) koje donosi SMART FLEX d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 39, OIB: 48625549392, društvo evidentirano u Knjigu evidencije Agencija za privremeno zapošljavanje pod brojem 10/05 temeljem rješenja Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Klasa: 102-02/05-05/01, Urbroj: 526-08-05-2 (dalje: „Društvo“ ili „Mi“). Društvo u tom smislu ima položaj voditelja obrade Vaših osobnih podataka.

1.2. Ova Pravila Privatnosti uređuju pitanje zaštite Vaših osobnih podataka kao i Vaše privatnosti ako tražite posao te se nalazite u našoj bazi životopisa (dalje: „Vi“), uključujući i situaciju kada posjećujete našu Facebook stranicu te se putem nje prijavljujete za posao. Ova Pravila privatnosti primjenjuju se samo na fizičke osobe odnosno njihove osobne podatke.

1.3. Nakon što se zaposlite kod nas, na Vas će se primjenjivati posebna Pravila privatnosti za zaposlenike.

1.4. Ova verzija Pravila Privatnosti primjenjuje se od dana 24. travnja 2020. godine i zamjenjuje verziju od dana 29. travnja 2019. godine.

1.5. U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na adresu osobni.podaci@smartflex.hr.

2. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

2.1.
Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali kao i one koje smo prikupili u postupku traženja i procjene kandidata, odnosno sljedeće podatke:

2.1.1. Vaše osnovne podatkeIme, prezime, spol, datum rođenja, prebivalište/boravište (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj); broj telefona, e-adresa;

2.1.2. Dodatne podatke bitne za radni odnosZvanje, radno iskustvo (naziv/tvrtka prijašnjih poslodavaca, trajanje staža);Vaše interese (podatke koje sami navedete u obrascu za prijavu/životopisu);Rezultate psihologijskog testiranja ako pristupite istom.

3. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

3.1.
Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:Kako bismo utvrdili jeste li zainteresirani pronaći posao odnosno promijeniti svoje postojeće radno mjesto te Vas uvrstili u našu bazu životopisa. U tu svrhu možemo obrađivati Vaše javno dostupne osobne podatke (primjerice na portalu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili na drugim portalima) kao i podatke koje ste nam sami poslali (primjerice u otvorenim molbama, prijavama na oglase za radna mjesta i slično). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes (postoji naš obostrani interes za Vaše zaposlenje) kao agencije za privremeno zapošljavanje. Kako bismo poduzeli radnje potrebne radi odabira i zapošljavanja novih zaposlenika te njihovog ustupanja našim korisnicima (primjerice radi odabira kandidata za razgovor za posao, radi organizacije razgovora, psihologijskog i drugog testiranja te radi prezentacije potencijalnih kandidata našim korisnicima – društvima kojima ćete biti ustupljeni po zaposlenju). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes kao agencije za privremeno zapošljavanje.Kako bismo Vam slali naš newsletter, ako ste dali privolu za slanje prilikom prijave u našu bazu životopisa. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je Vaša privola.Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih je ispunjenje naše zakonske dužnosti;Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

3.2. Dodatno, ako smo bili u kontaktu s Vama radi određenog radnog mjesta koje niste prihvatili ili Vam ono na kraju nije bilo ponuđeno, u slučaju da smatramo kako ste prikladan kandidat za druga radna mjesta kod naših klijenata – korisnika, obavijestit ćemo Vas o tome i nastaviti s obradom Vaših podataka kako je to ovdje ranije opisano. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes kao agencije za privremeno zapošljavanje (postoji naš obostrani interes za Vaše zaposlenje). Ako se ne slažete s daljnjom obradom, uvijek nam se možete obratiti u skladu s točkom 8. Pravila Privatnosti i zahtijevati prestanak obrade.

4. Tko ima pristup Vašim osobnim podatcima?

4.1.
Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

4.2. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:Naši korisnici (poslodavci kojima ćete biti ustupljeni ako Vas zaposlimo) imaju pravo pristupa Vašim osobnim podatcima ako ste kandidat koji odgovara njihovim zahtjevima. Dakle, ako ste se prijavili na oglas za određeno radno mjesto, nakon čega smo Vas kontaktirali da pristupite selekcijskom procesu, upoznali s identitetom poslodavca te ste tijekom procesa zadovoljili tražene kriterije, Vaše podatke dijelimo s korisnikom koji je naručio taj oglas.Treći pružatelji usluga koji nam pružaju usluge potrebne za naše operativno poslovanje kao primjerice računovodstvene usluge, poštanske usluge, arhiv itd. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama.Treći pružatelji usluga čije usluge koristimo kako bi udovoljili nekoj svojoj zakonskoj obvezi ili kada za to imamo opravdani interes, a koji Vaše osobne podatke obrađuju sukladno danim im zakonskim ovlaštenjima. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju temeljem te u skladu sa zakonskim ovlastima. Primjerice to su razni savjetnici, revizori i slični.Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima.

5. Posjetitelji naše Facebook stranice i prijave na posao putem Facebook stranice

5.1.
Ako ste korisnik Facebooka te ste posjetili našu Facebook stranicu, Facebook Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) i mi zajednički smo voditelji obrade Vaših osobnih podataka.

5.2. Facebook obrađuje Vaše osobne podatke kao posjetitelja naše Facebook stranice sukladno svojim pravilima (o tome više na https://hr-hr.facebook.com/privacy/explanation), dok mi na istu obradu utječemo samo na način da označavamo koje skupine Facebook korisnika (primjerice po dobi, spolu ili slično) su nam poslovno zanimljive.

5.3. Za sve naše objave i poruke putem Facebooka samostalno odgovaramo. Facebook nije bio uključen u tom postupku niti konzultiran prije pojedine objave / poruke. Facebook nužno ne dijeli naše stavove, viziju i slično, a koji proizlaze iz naših objava / poruka.

5.4. Od Facebooka dobivamo podatke o korisnicima isključivo na statističkoj, za nas anonimiziranoj, osnovi. Ako ste ostavili komentar, upit ili slično na našoj Facebook stranici, nećemo Vaše podatke zasebno pohranjivati niti obrađivati.

5.5. Ako ste se putem naše Facebook stranice prijavili za oglas na posao, Vašu prijavu te osobne podatke sadržane u njoj obrađujemo na jednak način kao i prijave zaprimljene drugim sredstvima komunikacije. Više informacija o tome možete naći u ovim Pravilima Privatnosti, osobito u točkama 2. i 3..

6. Prenose li se moji osobni podatci u treće zemlje?

Ne, Vaši osobni podaci ostaju na području Europske Unije.

7. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:

  • Implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće.
  • Korištenje sigurnih metoda prilikom razmjerne Vaših osobnih podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa.
  • Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke.
  • Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih podataka.
8. Kroz koji period držimo Vaše osobne podatke?

8.1.
Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.

8.2. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo 2 godine od našeg posljednjeg kontakta (Vaše registracije, slanja životopisa, odaziva na razgovor za selekcijski proces i sl.).

8.3. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše privole, čuvamo sve dok imamo Vašu privolu. U slučaju povlačenja privole, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku. Ako je privola dana na određeni period, onda nakon isteka tog perioda Vaše podatke brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku.

9. Vaša prava

9.1.
U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka. Na svaki Vaš zahtjev, odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja urednog zahtjeva.

9.2. Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.

9.3. Vaša prava možete ostvariti na način da (1) svoj zahtjev pošaljete na adresu osobni.podaci@smartflex.hr, (2) kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“, (3) u samoj poruci objasnite koje pravo želite iskoristiti te (4) dostavite podatke po kojima Vas možemo identificirati (Vaše ime i prezime te datum rođenja ili OIB). Po primitku poruke, poslat ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva. Svoj zahtjev također možete poslati i poštom na adresu Smart Flex d.o.o., Radnička cesta 39, 10 000 Zagreb.

9.4. Pristup Vašim osobnim podatcima:
Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo.

9.5. Ispravak netočnih osobnih podataka:
Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke.

9.6. Prenosivost osobnih podataka
Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka koje obrađujemo temeljem Vaše suglasnosti.

9.7. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima:
Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima.

9.8. Pravo povlačenja privole
Imate pravo povući Vašu privolu za obradu osobnih podataka (ako ste nam ju dali za potrebe slanja našeg newsletter-a) kao i tražiti da se trajno brišu Vaši osobni podaci koje smo obrađivali temeljem Vaše suglasnosti. Povlačenje privole ne utječe na obrade izvršene na temelju privole prije njezina povlačenja.

9.9. Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka
U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka –  Agencijom za zaštitu osobnih podataka, vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.

Izdavatelj: SMART FLEX d.o.o.
Objavljeno: dana 21. lipnja 2021. godine
Primjena: od dana 25. svibnja 2018. godine
Želite li naše kolačiće?
Smartflex koristi kolačiće (cookies) za praćenje posjeta stranice te poboljšanje naše ponude i tekstova. Polica korištenja kolačića