Zadržavamo pravo izmjena i dopuna web stranice, izjave o privatnosti i uvjeta u bilo koje doba i bez prethodne najave.

Polica privatnosti

Uvjeti korištenja podataka

Smart Flex d.o.o. Vaše osobne podatke koje pupunjavate u naše obrasce za prijavu na natječaj ili u bazu (ime i prezime, spol, datum rođenja, kontakt broj, e-adresu, poštanski broj i prebivalište/boravište) kao i podatke koje navedete u svome životopisu obrađuje isključivo radi traženja radnog mjesta za Vas. Vaše podatke obrađujemo sve dok ne zatražite da Vas isključimo iz naše baze životopisa. Dodatne informacije o zaštiti osobnih podataka dostupne su na ovim stranicama pod https://smartflex.hr/pravila-privatnosti.

Zaštita autorskih prava

Svi tekstovi, fotografije, logotip i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim internet stranicama isključivo su vlasništvo SMART FLEX d.o.o., osim ako nije drugačije navedeno. Materijal se ne može upotrebljavati u javnosti bez prethodnog pismenog odobrenja od strane SMART FLEX d.o.o. Također, sadržaj web stranice se ne može mijenjati niti na koji način.Zadržavamo pravo izmjena i dopuna web stranice, izjave o privatnosti i uvjeta u bilo koje doba i bez prethodne najave. Molimo da pregledate uvjete svaki puta kada koristite ovu web stranicu.
Želite li naše kolačiće?
Smartflex koristi kolačiće (cookies) za praćenje posjeta stranice te poboljšanje naše ponude i tekstova. Polica korištenja kolačića